1397/3/2 : امروز
  ثبت نام دانش پذیر  
  انتشارات  
     
 

 

 

 
  دانلود  
 
برگردان پارسی گزارش بانک جهانی در خصوص لغو تحریم
. . . دانلود
------------------------------
 
  آمار وب سایت  
23 : افراد انلاین
165783 : تعداد بازدید
     
 
  ورود کاربران  
: نام کاربری
: رمز عبور
 
 
 
صفحه اصلی  
 
       
       
       
   
 
     

 

   

 

 

 

 به نام خدا

بیانیه ماموریت گروه

 گروه رایورز سیستم مبتنی بر دو اصل دانایی و خلاقیت در راستای توسعه ظرفیتهای مدیریتی کشور به منظور ارتقاء بهره وری ملی و نیل به توسعه پایدار شکل گرفته و فعالیت می نماید

گروه ما بر آن است تا از ارکان توسعه و ترویج دانش مشاوره مدیریت به شمار آمده و با ارتقاء توان حرفه ای و علمی، فرهنگ همگامی مشاور و مدیر را در ارتقاء رقابتپذیری بنگاهها و ایجاد ارزش افزونتر برای کلیه ذینفعان، نهادینه سازد

گروه به تک تک اعضای خود به عنوان عناصر توسعه ظرفیتهای مدیریتی و ترویج دانش بهره‌وری کشورنگریسته و تمام تلاش خود را در پرورش مشاوران و مدیران نخبه به کار می بندد؛ این عناصر را نه تنها سرمایه اصلی خود که سرمایه ای ملی می داند